ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η οδοντιατρική είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη επιστήμη παρέχοντας ολοένα και πιο πρωτοποριακές μεθόδους αποκατάστασης σε ό,τι αφορά προβλήματα και ασθένειες των δοντιών. Η άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων και τα “δόντια σε μια μέρα” είναι σύγχρονες τεχνικές οδοντιατρικής αποκατάστασης που ενώ αναφέρονται στην ίδια οδοντιατρική πρακτική, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ουσιαστικά, η μια εμπεριέχεται στην άλλη. 

Τι ακριβώς είναι όμως  η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων; 

Άμεση φόρτιση είναι η τεχνική εκείνη κατά την οποία μετά την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος είναι δυνατή η φόρτιση του, δηλαδή η άσκηση δυνάμεων πάνω στο ίδιο το εμφύτευμα, από προσωρινή/μεταβατική προσθετική αποκατάσταση, σε χρόνο έως 72 περίπου ώρες από την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Η άμεση φόρτιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες όμως τις περιπτώσεις, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις: 

  1. Κατάλληλος τύπος εμφυτεύματος, που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο της
  2. Συγκεκριμένη ισχυρή μηχανική στήριξη του εμφυτεύματος με το οστό 
  3. Όχι εκτεταμένη ταυτόχρονη τοποθέτηση οστού στην περιοχή 
  4. Καλό ιατρικό ιστορικό του ασθενή
  5. Μειωμένες επαφές με το απέναντι δόντι κ.α.

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η τεχνική της άμεσης φόρτισης είναι αφορούν κατά βάση την κύρια ανάγκη των περισσότερων ασθενών για άμεση αποκατάσταση ώστε να επιστρέψουν γρήγορα και εύκολα στην καθημερινότητα και την εργασία τους. Ιδιαίτερα ωφέλιμη είναι η χρήση της τεχνικής αυτής σε περιπτώσεις αποκατάστασης π.χ. ενός πρόσθιου δοντιού ή σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις ολόκληρων γνάθων, όπου εκεί οι ανάγκες μάσησης είναι πιο έντονες.

Δόντια σε μια μέρα

Υποκατηγορία της άμεσης φόρτισης είναι η τεχνική δοντιών σε μια μέρα. Στην τεχνική αυτή, έχει προηγηθεί η λήψη τομογραφίας κωνικής δέσμης (αξονικής τομογραφίας γνάθων με μηχάνημα CBCT). Επιπλέον έχουν παρθεί αποτυπώματα (μέτρα) των δοντιών και των ούλων κατά προτίμηση ψηφιακά. Στην συνέχεια, με βάση το digital workflow κατασκευάζεται ειδικός χειρουργικός νάρθηκας τοποθέτησης του εμφυτεύματος συνδυάζοντας τα προηγούμενα. 

Με τον νάρθηκα αυτό, τοποθετούμε το εμφύτευμα στην ίδια ακριβώς θέση που έχουμε υπολογίσει ψηφιακά. Στην ίδια θέση, έχουμε συνυπολογίσει και την μεταβατική αποκατάσταση του/των δοντιού/δοντιων που θα τοποθετηθούν αμέσως μετά το χειρουργείο και την τοποθέτηση του/των εμφυτεύματος/εμφυτευμάτων. Έτσι, στην πράξη είναι δυνατό μετά την τοποθέτηση του/των εμφυτεύματος/εμφυτευμάτων, να πραγματοποιείται και η τοποθέτηση των προσωρινών δοντιων στο ίδιο ραντεβού. 

Προϋποθέτει αυξημένη τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή υψηλότατου επιπέδου, κατάλληλα καταρτισμένη ομάδα οδοντιάτρων που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τη θεραπεία, είναι όμως μια τεχνική εφικτή στην πλειονότητα των περιπτώσεων όπου η άμεση φόρτιση είναι το ζητούμενο. Και σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής δεν ξεμένει από δόντια, η ποιότητα ζωής του δεν επηρεάζεται, η αισθητική εικόνα και η λειτουργική χρήση των δοντιών του παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα πλεονεκτήματα των δυο παρόμοιων χειρουργικών και προσθετικών οδοντιατρικών πρακτικών, η μια εμπεριέχει την άλλη ως έννοια. Πρόκειται για πρωτοποριακές τεχνικές που συνέβαλαν καταλυτικά στην βελτιστοποίηση της οδοντιατρικής αποκατάστασης των ασθενών. Και οι δύο ανεβάζουν τον πήχη των απαιτήσεων για αμεσότητα στα αποτελέσματα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση αυτό καθίσταται εφικτό σε ένα μόλις ραντεβού.