ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γιατί να επιλέξω εμφυτεύματα έναντι τεχνητής οδοντοστοιχίας

Εμφυτεύματα δοντιών..
Τα φυσικά μας δόντια είναι αναντικατάστατα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα υγιές στόμα με φυσικά δόντια. Ωστόσο, τα φυσικά δόντια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους είναι πιθανό να χαθούν, ακόμη και όλα σε κάποιες περιπτώσεις. Δύο είναι οι κύριοι τρόποι επίλυσης του εν λόγω προβλήματος: αποκατάσταση με εμφυτεύματα και γέφυρα δοντιών στηριζόμενη σε αυτά ή με την παραδοσιακή χρήση της ολικής οδοντοστοιχίας (μασέλας). 

Γιατί υπερτερούν τα εμφυτεύματα δοντιών

   

   1. Η αισθητική του προσώπου και η εμφάνιση των δοντιών είναι πιο φυσική, εφόσον δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του. 

    

    1. Η ακίνητη και σταθερή κατασκευή πάνω στα εμφυτεύματα δοντιών δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας (έναντι της ολίσθησης της οδοντοστοιχίας), πράγμα που βελτιώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου και διευκολύνει την καθημερινότητά του.

     

     1. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η μασητική απόδοση των ακίνητων γεφυρών πάνω σε εμφυτεύματα αγγίζει το 95% (έναντι του 100% των φυσικών δοντιών), ενώ όσον αφορά τις ολικές οδοντοστοιχίες, το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις στο 10%.

      

      1. Σε συνδυασμό με την έλλειψη ουρανίσκου, με τα εμφυτεύματα βελτιώνεται συνολικά η εμπειρία του φαγητού, καθώς επιτρέπεται η μάσηση σκληρότερων τροφών και η καλύτερη αντίληψη της γεύσης τους.

       

       1. Μακροχρόνια, η συντήρηση που απαιτούν από οδοντιατρικής σκοπιάς τα εμφυτεύματα δοντιών είναι μικρή και περιορίζεται στον τυπικό οδοντιατρικό καθαρισμό που αφορά και τα φυσικά δόντια. Αντίθετα, η οδοντοστοιχία χρειάζεται πιθανώς αναγόμωση (γεμίσματα) ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ενώ μετά από κάποια χρόνια είναι αναγκαία η αντικατάστασή της, λόγω φθοράς των δοντιών και απορρόφησης των οστών.

        

        1. Επίσης, με τα εμφυτεύματα διατηρείται μεγαλύτερη ποσότητα ιστών (οστού-ούλων) στην περιοχή. Δεν κινδυνεύουν δηλαδή να υποχωρήσουν τα ούλα.

         

         1. Η τεχνική αποκατάστασης των εμφυτευμάτων αποτελεί την επιτομή της τεχνολογίας στον οδοντιατρικό χώρο, καθώς πρόκειται για μια κατασκευή που βασίζεται στη λειτουργική ακρίβεια. Τόσο τα ίδια τα εμφυτεύματα όσο και η προσθετική αποκατάσταση που τοποθετείται πάνω έχουν αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την ομαλή εναρμόνισή τους στο στοματικό περιβάλλον.

        Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων δοντιών σε ολόκληρη τη γνάθο είναι μια διαδικασία εκτεταμένης αποκατάστασης της μασητικής και λειτουργικής ισχύος. Απαιτεί βαθιά γνώση του αντικειμένου και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Επιπλέον, ακολουθώντας την οδοντιατρική επιστήμη του 21ου αιώνα, απαιτεί παράλληλα με τη γνώση του αντικειμένου, τη συνεχή επιμόρφωση με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και μεγάλες επενδύσεις στα μέσα που χρησιμοποιούνται. 

        Με γνώμονα την κατάλληλη διαχείριση των μέσων που μας παρέχει σήμερα η επιστήμη και στόχο ένα υγιές, μακροπρόθεσμα διατηρήσιμο και άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, στην CityDent εφαρμόζουμε επιμελώς την οδοντιατρική αυτού του επιπέδου στην καθημερινή μας πρακτική. 

        Όψεις ρητίνης: Διαδικασία τεχνικής bonding και πλεονεκτήματα

        Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές οδοντιατρικές θεραπείες αισθητικής παρέμβασης είναι η τοποθέτηση όψεων ρητίνης, “φύλλων”, δηλαδή,  που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν επιφανειακά τα

        ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ